Kongress FLTT

Kongress FLTT

Den DTFB an der eischter Reih op dem 79ten Dësch-Tënnis Kongress vun der FLTT zu Nidderkäerjeng!